Lukkarikone

Käyttöperiaate

Lukkarikoneessa voit valita minkä ryhmän kalenteria tai opintojaksototeutusten varauksia haluat tarkastella. Voit räätälöidä oman lukujärjestyksesi Lukkarikoneella esim. tietyn ryhmän lukujärjestystä pohjana käyttäen. Lukkarikone luo annettujen hakuehtojen perusteella lukujärjestyksen järjestelmästä löytyvien varaustietojen pohjalta.

Linkki Lukkarikoneeseen

Video-ohje - Esittely

Video-ohje - Näin haet opetusta hyppytunneille


Tässä ohjeessa:

1. Perusnäkymä

2. Hakusivu

3. Lukujärjestyssivu

4. Opetuksen haku hyppytunneille

5. Asetukset


Perusnäkymä

Lukkarikoneen perusnäkymä koostuu

  1. Päävalikosta
  2. Hakukentistä
  3. Opintokorista

Hakusivu

Hakusivulla valitset hakuehdot, joilla lukujärjestys luodaan. Hakuehdot voivat olla opintojaksototeutuksia tai esimerkiksi ryhmän/ryhmien tunnuksia. Lukkarikone kokoaa annettuihin hakuehtoihin liittyvät tiedot vasemmassa alalaidassa olevaan "Opintokoriin" luoden niiden perusteella lukujärjestyksen, jota voi tarkastella "Lukujärjestys" -välilehdellä.

Oman lukujärjestyksen luominen

Voit luoda oman lukujärjestyksen valitsemalla suoraan jonkin ryhmän lukujärjestyksen tai vaihtoehtoisesti kokoamalla opintojaksototeutuksia "Opintokoriin". "Opintokorin" perusteella Lukkarikone hakee tilavaraukset valituille opintojaksototeutuksille lukujärjestyksen muodostamiseksi. Hakuehtoina voit käyttää samanaikaisesti sekä opintojaksototeutuksia, että ryhmien lukujärjestyksiä.

 

Lukujärjestys ryhmätunnuksen perusteella:

1. Haku-näkymässä kirjoitat haluamasi ryhmän tunnuksen "Ryhmän kalenteri" -osion hakukenttään. Hakukriteerinä voi myös käyttää ryhmätunnuksen kolmea ensimmäistä merkkiä, esim. "TN5". Hakutuloksen saamiseksi tulee painaa "Hae" -painiketta. Jos hakutuloksia on vain yksi, avautuu kyseisen ryhmän lukujärjestysnäkymä automaattisesti. Jos hakutuloksia on enemmän kuin yksi, aukeaa "Haun tulokset" -listaus.

2. Haun tuloksiin listautuvat kaikki ryhmät, joiden nimi sisältää hakua vastaavat hakuehdot ja joille on merkitty varauksia Haaga-Helian tilavarausjärjestelmään.

3. Valitse haluamasi ryhmä painamalla ryhmän vieressä olevaa ikonia

4. Valitsemasi ryhmä tulevat näkyviin ruudun vasemmassa alalaidassa olevaan "Opintokoriin", jonka "Lukujärjestykseen" -painikkeesta, tai päävalikon "Lukujärjestys" -välilehdeltä pääset tarkastelemaan ryhmän lukujärjestystä. Lukujärjestyksessä on kaikki ne tilavarausmerkinnät, joihin antamasi ryhmä(t) on suoraan liitetty.


5. Voit hakea opintojaksoja myös toteutuksien toteutustapojen ryhmätunnuksien avulla. Käytä tällöin "Hae toteutuksia" -otsikon alla olevia hakukenttiä, ja merkitse Haku-vaihtoehdoksi "Ryhmätunnuksella". Toteutuksissa on neljä toteutustapaa, jotka ilmaistaan lukkarikoneessa ryhmätunnuksilla CONTACT, ONLINE, BLENDED ja VIRTUAL. Näiden lisäksi käytössä on kolme tarkentavaa toteutustapatietoa, joilla ilmaistaan opetuksen ajankohta EVENING, WEEKEND ja INTENSIVE. Kirjoita siis hakukenttään jokin seuraavista ryhmätunnuksista, kun etsit eri toteutuksia:

CONTACT, BLENDED JA ONLINE -toteutuksen aikaa voidaan tarkentaa lisäkoodilla:

Lukujärjestys opintojaksototeutuksien perusteella:

Määrittele haluamasi opintojaksototeutukset, jotka lisäät opintokoriin ja järjestelmä luo näiden perusteella lukujärjestyksen.

 

  1. Opintojaksototeutuksia voit hakea opintojakson nimellä tai tunnuksella, opettajan nimellä tai ryhmätunnuksen perusteella. Voit halutessasi määrittää millä aikavälillä alkavaksi määriteltyjä toteutuksia hakuun sisällytetään. Valitse tämän jälkeen "Hae".

2. Kaikki hakukriteerejä vastaavat opintojaksototeutukset listautuvat hakutuloksiin. Huomaathan, että hakutuloksissa näytetään kerrallaan maksimissaan 100 hakutulosta. Tarvittaessa tarkenna hakuehtoja.

Halutessasi voit suodattaa hakutuloksia listauksen yläpuolella olevien ehtojen perusteella (esim. ohjelma, toimipiste jne.).

"Sopivuus kalenteriin" -sarake näyttää prosentteina kuinka hyvin kyseiselle toteutukselle määritellyt aikavaraukset sopivat lukujärjestykseen, mikäli pohjana on esim. jonkin ryhmän lukujärjestys tai olet jo aiemmin hakenut lukujärjestykseesi muita opintoja. 100 % tarkoittaa ettei yksikään kyseisen opintojaksototeutuksen tunti mene päällekkäin muiden lukujärjestyksessä olevien tuntien kanssa.

Hakutuloksissa voit siirtää toteutuksia opintokoriin painamalla nimen edessä olevaa ikonia, samalla ikonin väri vaihtuu. Toinen ikoni kertoo, että toteutukselle löytyy vähintään yksi kalenterimerkintä tilanvarausjärjestelmästä. Jos tätä ikonia ei ole, yhtään merkintää ei löytynyt ja siten kyseiselle toteutukselle ei voida myöskään tehdä lukujärjestystä.

Siirrä halutut toteutukset opintokoriin (tyypillisin ja helpoin tapa on hakea ryhmän nimen mukaan ja siirtää kerralla kaikki toteutukset koriin, esimerkki alla).Esimerkissä on haettu toteutukset ryhmälle ”TN4PC”. Hakutuloksena saadaan 7 toteutusta. Voit valita kaikki hakutuloksissa näkyvät toteutukset painamalla listan otsikkorivillä olevaa valinta-ikonia. Valinta koskee vain listalla näkyviä hakutuloksia.

Lisäksi alla näytetään ryhmätunnuksen muut varaukset eli käytännössä sellaiset tilavaraukset, joissa esiintyy ryhmän tunnus, mutta joita ei ole kiinnitetty mihinkään opintojaksototeutukseen. Tällaisia varauksia ovat usein mm. tentit.

Huom! Jos käytät osittaista hakuehtoa esim. ”TN4”, koskee haku silloin kaikkia ryhmiä jotka alkavat tunnuksella TN4. Hakutuloksiin sisältyy täten sekä ryhmien TN4PA, TN4PB ja TN4PC tulokset. Määritä siis ryhmän nimi mahdollisimman tarkkaan (esim. hae TN4PA, jolloin hakutuloksiin ei tule muita ryhmiä).

3.  Kun olet koonnut kaikki haluamasi toteutukset (ja muut varaukset) opintokoriin, voit siirtyä lukujärjestysnäkymään katselemaan lukujärjestystä. Voit myös poistaa yksittäisiä toteutuksia opintokorista painamalla toteutuksen nimen vierestä X-painiketta.

Lukujärjestyssivu

Lukujärjestyssivulla voit selailla kalenterimerkintöjä joko kalenterinäkymässä tai listamuodossa.

Kalenterinäkymä

Lukujärjestyssivun kalenterinäkymä näyttää valitun ajankohdan viikkonäkymän lukujärjestyksestä, joka on luotu käyttäjän antamien hakuehtojen perusteella. Voit navigoida eri viikolle tai periodille sivun vasemman reunan kalenterinäkymän avulla, tai käyttämällä näkymän yläpuolella viikkotiedon vieressä olevia nuolipainikkeita. Valitsemalla lukujärjestyksessä näkyvän merkinnän, näet tarkemmat tiedot yksittäisestä varauksesta. Lukujärjestys-välilehdellä voit myös piilottaa yksittäisiä varauksia tai vastaavasti palauttaa piilotettuja varauksia.Valitsemalla jonkin kalenterissa olevista varauksista aukeaa uusi ikkuna, jossa voit esimerkiksi piilottaa valitun varauksen lukujärjestyksestä. Ikkunassa näkyy myös kaikki kyseiseen varaukseen liittyvät tiedot sekä tietoja opintojaksototeutuksesta.

Listanäkymä

Listanäkymässä näet kaikki tulevat varaukset listamuodossa. Listanäkymässä voit myös rajata opintokorin varauksia hakusanalla sekä piilottaa varauksia.

Opetuksen haku hyppytunneille

Voit etsiä hyppytunneille osuvaa opetusta valitsemalla lukujärjestysnäkymästä tyhjän kohdan. Määritä hyppytunnin pituus sekä paikka, josta etsit sopivia tunteja (esim. Pasilan toimipiste) ja valitse tämän jälkeen "Hae sopivia toteutuksia".

Asetukset

Sinun tulee kirjautua sisään Lukkarikoneen oikeasta yläreunasta Haaga-Helian tunnuksilla, jotta Lukkarikoneen asetusten käyttäminen on mahdollista. 

Lukujärjestyksen tallentaminen

Asetuksissa voit tallentaa tekemäsi lukujärjestyksen tai ladata aiemmin tallennetun lukujärjestyksen. Tallentaminen tapahtuu opintokoriin kerättyjen tietojen perusteella, eli kirjaudu sisään ja kokoa aluksi haluamasi lukujärjestys. Tämän jälkeen siirry asetukset-välilehdelle, anna tallennettavalle lukujärjestykselle nimi ja paina "Tallenna" -painiketta. Lukujärjestysversioita voi halutessaan tallentaa useamman.

Voit myös asettaa jonkin tallentamistasi lukujärjestyksistä oletuslukujärjestykseksi. Oletuslukujärjestys aukeaa automaattisesti aina kun kirjaudut sisään.

Jokaisen tallennetun lukujärjestyksen vasemmalla puolella näkyy tähti-ikoni, jonka kautta voit hakea ja tallentaa suoran linkin tallentamaasi lukujärjestykseen. Kyseistä linkkiä käyttämällä pääset tarkastelemaan lukujärjestystäsi milloin vain kirjautumatta Lukkarikoneeseen.

Muut asetukset

Asetuksissa voit myös