HAAGA-HELIA logo

Prosessikuvausten hakemisto 

Haaga-Heliassa on laadittu prosessikuvaukset alla olevan hakemiston prosesseista. Prosessikorteista ja -kaavioista osa on julkisia ja osa vain sisäiseen käyttöön (intranet, MyNet). Sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin kuvauksiin pääsy edellyttää kirjautumista sisäverkkoon.

Hakemisto englanniksi - index in English

prosessikartta-fin

 

Pääprosessit

Opetushallinto

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

koulutustarjonta

intranet

johtoryhmä

kortti

kulku

P1.1i

koulutusohjelmien vuosikello

intranet

vararehtori, koulutus

koonti

-

P0.0i

koulutusohjelmien kehittäminen

intranet

vararehtori, koulutus

kortti 

kulku

P1.3i

opiskelijan osaamisen arviointi

www

vararehtori, koulutus

kortti

kulku

P1.6w

verkko-opintojakson tuottaminen

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

P1.7.1w

opinnäytetyö, amk-tutkinto

MyNet

vararehtori, koulutus

kortti

kulku

P1.4.1m

opinnäytetyö, ylempi amk-tutkinto

MyNet

vararehtori, koulutus

kortti

kulku

P1.4.2m

työharjoittelu

www

vararehtori, koulutus

kuvaus

kulku

P1.5w

valmistuminen

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

P1.8w

opettajankoulutus, 60 op, toteutus ja kehittäminen

intranet

johtoryhmä

kuvaus

-

P1.9i

Haaga-Helia for Business

intranet

johtoryhmä

kortti

kulku

P1.10i

Tutkimus- ja kehitystoiminta

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

TKI (tutkimus, kehittäminen ja innovaatio) 

intranet

johtoryhmä

kortti

kulku

P6.1i

julkaisu

intranet

johtoryhmä

kortti

kulku

P6.2i

korkeakoulukeksinnön käsittely 

intranet

johtoryhmä

kuvaus

-

P6.3i

oppiminen työelämän kanssa

intranet

johtoryhmä

kuvaus

-

P6.4i

 

Tukiprosessit

Opiskelijapalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

hakijapalvelut

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T1.1i

opintotoimisto

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T1.2i

opintososiaaliset palvelut 

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T1.3i

valmistuminen

 

 

 

 

 

Koulutuksen järjestämispalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

opintojaksojen toteutusten hallinta

intranet

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T2.1.i

- lukujärjestysten hallinta

intranet

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T2.1.1i

- tilavarausten hallinta

intranet

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T2.1.2i

- OTSO - opettajien työsuunnitelmien hallinnan tuki

intranet

palvelujohtaja

kortti  

kulku

T2.1.3i

- WinhaPro-tuoteperheen hallinta

intranet

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T2.1.4i

lukuvuosien ja lukukausien ajoituksen hallinta

intranet

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T2.2.i

Kirjasto- ja tietopalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

kirjasto- ja tietopalvelut

www

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T3

-       kokoelmapalvelut

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.1w

-       lainauspalvelut

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.2w

-       kaukolainaus

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.3w

-       laskutus

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.4w

-       tietopalvelu

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.5w

-       tiedonhankinnan opetus ja kirjastonkäytön ohjaus

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T3.6w

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

ohjaus- ja neuvontapalvelut 

www

 

koonti

 

T0.0w

opiskelijan navigaattori

www

 

koonti

 

T0.0w

ura- ja rekrytointipalvelut

www

vararehtori, kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T4.2w

tutor-toiminta

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T4.5w

Kv-palvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

opiskelijavaihto

 

 

 

 

 

- lähtevät

www

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T5.1.1w

- saapuvat

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

T5.1.2w

henkilöstövaihto (opettajat, tuki- ja hallintopalvelun henkilöt

 

 

 

 

 

- lähtevät

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T5.2.1i

- saapuvat

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T5.2.2i

Alumni

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

alumnisuhteet

intranet

vararehtori,  kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T6i

- hallinto

intranet

vararehtori,  kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T6.1i

- rekisteri ja jäsenyys 

intranet

vararehtori,  kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T6.2i

- viestintä

intranet

vararehtori,  kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T6.3i

- mentorointi

intranet

vararehtori,  kaupalliset palvelut

kortti

kulku

T6.4i

Tietohallintopalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

oppimisen tukeminen

intranet

hallintojohtaja

kortti

kulku

T7.10i

opettamisen tukeminen

intranet

hallintojohtaja

kortti

kulku

T7.11i

hallinnon ja tukipalveluiden tukeminen

intranet

hallintojohtaja

kortti

kulku

T7.12i

muutoksenhallinta ja kokonaisarkkitehtuuri

intranet

hallintojohtaja

kortti

kulku

T7.13i

tietohallinnon toimintaympäristö Haaga-Heliassa

intranet

hallintojohtaja

koonti

-

T7.14i

TKI-tukeminen

intranet

hallintojohtaja

kortti

kulku

T7.15i

Avoin ammattikorkeakoulu

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

avoimen ammattikorkeakoulun palvelut

www

palvelujohtaja

kortti 

kulku

T8.2w

Markkinointipalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

markkinointipalvelut

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

T9.1i

 

Hallinnon prosessit

Haaga-Helian johtaminen

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

Haaga-Helian johtaminen

intranet

johtoryhmä

kortti 

kulku

H1

strateginen toiminnan suunnittelu ja ohjaus 

intranet

johtoryhmä

kortti   

kulku

H1.1i

toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu 

intranet

johtoryhmä

kortti 

kulku

H1.2i

toiminta- ja taloussuunnitelman seuranta ja raportointi 

intranet

johtoryhmä

kortti 

kulku

H1.3i

tavoitesopimus

intranet

johtoryhmä

kortti 

kulku

H1.4i

Viestintä (tiedottaminen)

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

työyhteisö

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

H2.1i

mediasuhteet

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

H2.2i

verkkoviestintä 

intranet

palvelujohtaja

kortti

kulku

H2.3i

HR-prosessit/henkilöstöpalvelut

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

rekrytointi

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.1i

työsuhteen alku

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.9i

palkanlaskenta

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.3i

perehdyttäminen

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.2i

tulos- ja kehityskeskustelut

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.5i

osaamisen kehittäminen

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.4i

työsuhteen päätös

intranet

henkilöstöjohtaja

kortti

kulku

H3.7i

Taloushallinto

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

kassamaksut

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H4.1i

myyntilaskutus ja myyntireskontra

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H4.2i

ostoreskontra

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H4.3i

tilinpäätös

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H4.4i

Hankintaprosessit

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

toimistotarvikkeet

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H9.1i

kaluste- ja laitehankinnat sekä poistot 

intranet

talousjohtaja

kortti

kulku

H9.2i

Laatujärjestelmä

nimi

alusta

hyväksyjä

kortti/kuvaus/koonti

kulku

id

prosessikuvausten hyväksymis- ja päivittämismenettely

www

johtoryhmä

kortti

kulku

H5.1w

arviointijärjestelmät

www

hallintojohtaja

kooste

 

H0.0w

opiskelijakysely

www

hallintojohtaja

kortti

kulku

H5.2w

opintojakso- ja opintokoko-naisuuspalaute

www

hallintojohtaja

kortti

kulku

H5.3w

opintojaksopalautteen tiedostot ja linkit 

www

 

lisäohjeistus

 

 

opintojaksoreklamaatio

www

hallintojohtaja

kortti

kulku

H5.5w

AVOP-palaute ks. valmistuminen

 

 

kortti

kulku

 

viivästetty valmistuneiden palaute (alumnikysely) 

www

palvelujohtaja

kortti

kulku

H5.8w

PALKE-palaute 

www

hallintojohtaja

kortti

kulku

H5.9w

Viimeksi tarkistettu ja hyväksytty johtoryhmässä 26.11.2014.